Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

„ДЕМЕТРА ЛОГИСТИК“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата има за цел да бъде оказана подкрепа на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, чрез осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. – европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.