Премиум кафе машината Grande модел laRhea V+ е предназначена за зони с голям трафик и за приготвяне на големи количества Coffee to Go напитки.

Благодарение на сензорния екран с възможност за интерактивна комуникация с потребителя, можете да излъчвате съобщения и вашето лого, реклама, представяне на напитки и да променяте информация по желание.

Уголеменият прозрачен бункер за кафе зърна за 200 чаши напитки и до 4 бункера за инстантни съставки ви дават максималната възможност да създадете своя оригинално кафе меню. Можете да персонализирате 48 опции за напитки.