Фирма „Сани- Конс Тодорови с-ие” СД  е създадена през 1990 г. Приоритетно насочва дейността си в сферата на хранително-вкусовата промишленост и по-точно в производството на царевични и пшеничени пръчици, като вече 27 години успешно реализира своята продукция на българския и международен пазар. През 2000 г. пуска на пазара продуктите под марката „Зайо Байо”, които за кратко време получават широка популярност и се продават в цялата страна. На 05.07.2010 г. с решение на Патентно Ведомство марка „Зайо Байо“ се определя като ползваща се с известност на територията на Република България във всички класове стоки и услуги. Фирмата е собственик на над двадесет и пет търговски марки, четири патента за полезен модел, а опаковките на продуктите са обект на промишлен дизайн. Интересът на фирмата излиза и извън границите на Република България, като за тази цел марката “Зайо Байо” има и международна регистрация.