Chipita се нарежда сред най-бързо развиващите се фирми в хранително-вкусовата индустрия. Марките 7days, Fineti, Chipicao, Bake Rolls са международно признати и  са на разположение на потребителите в 56 страни, представени пряко или чрез стратегически партньорства.