Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

„ДЕМЕТРА ЛОГИСТИК“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Процедурата има за цел да бъде оказана подкрепа на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от […]

Проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Read More »